Bli medlem

 

 

Kom innom og opplev gratis hvordan vi har det så kan du/dere bestemme etterpå om du/dere vil bli medlem.

Årsmedlemskap koster 300 kroner for enkelt medlem, 500 kroner for par/familie og 250 for studenter.