Bli medlem

Kom innom og opplev gratis hvordan vi har det så kan du/dere bestemme etterpå om du/dere vil bli medlem.

Årsmedlemskap koster 350 kroner for enkelt medlem, 600 kroner for par/familie og 300 for studenter. Årsmedlemskapet kan dere betale inn til Dante Bergen sin konto 3633.43.47049 eller via Vipps under navnet Dante Bergen. Skriv at det gjelder «kontingent Dante» på overføringen.